Tena logo

Platné od
1.1.2024

Tena logo

Krok 1: VYBERTE STUPEŇ INKONTINENCIE PACIENTA.

Krok 2: VYBERTE POMÔCKY PRE KOMBINÁCIE PODĽA NÁZVU PRODUKTU ALEBO ŠÚKL KÓDU.

Krok 3: ZVOĽTE POČET KUSOV U VYBRANÝCH POMÔCOK.

ŠÚKL kód Názov produktu Typ produktu Absorpcia
(v ml)
Počet ks v bal. Doporučená cena za 1 ks* Počet ks v preskripcii
(uveďte na poukaz)
Maximálny počet ks
(pre úhradový limit)
Cena za vybraný počet ks* Počet ks/deň

-

- - - - - - -

-

- - - - - - -

-

- - - - -

* Uvedená cena je vrátane DPH a marže.

 

Krok 4: SKONTROLUJTE V TABUĽKE NIŽŠIE, ČI JE MOŽNÉ PREDPÍSAŤ ZVOLENÚ KOMBINÁCIU VZHĽADOM NA ÚHRADOVÝ LIMIT.

Kontrola možnosti predpísať Úhradový limit: - Celkový počet ks
- Čerpané z limitu na vybranú kombináciu: - € Vo vybranej kombinácii: - ks

Aktuálny Sprievodca sortimentom TENA TU.

Legislatívne zmeny v ponuke od 1.7.2023 TU.

Kategorizácia doposiaľ nebola upravená na balenia, preto odporúčame využiť maximálny počet kusov v rámci úhradového limitu pre Vašich pacientov.

V aplikácii nájdete prepočet kusov na maximálny úhradový limit, nie na ucelené balenia, ako tomu bolo doteraz.

Novinky v sortimente TENA od 1.1.2024

 • Vložky TENA Lady Slim Mini Plus (B4514A) zastupujú vyradené vložky TENA Lady Slim Mini Plus Wings (B28377).
 • Novinka TENA MEN Pants Grey v dvoch veľkostiach: S/M (B4949A) a L/XL (B4950A).
 • Spôsob predpisovania inkontinenčných pomôcok sa nemení. Aj naďalej je nutné predpísať každú pomôcku na samostatný poukaz a uviesť stupeň inkontinencie, ktorý určuje výšku finančného limitu.
 • V aplikácii nájdete prepočet kusov na maximálny úhradový limit, nie na ucelené balenia, ako tomu bolo doteraz.
 • Kombinácia absorpčných pomôcok je možná v rámci II. a III. stupňa inkontinencie, v rámci finančného limitu pre daný stupeň, bez ohľadu na počet kusov okrem vložiek a podložiek pre III. stupeň s kusovým limitom 60 ks na mesiac.
  • V II. stupni je možné kombinovať vložky, vkladacie plienky a fixačné nohavičky.
  • V III. stupni je možné kombinovať vložky s absorpciou nad 800 ml, vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky a podložky. 
 • Na každú pomôcku je nutné vypísať samostatný poukaz.
 • Na poukaz je nutné uviesť stupeň inkontinencie, ktorý určuje výšku finančného limitu. 
 • Zdravotnícke pomôcky skupiny B s preskripčným obmedzením môže predpísať príslušný odborný lekár (URO, GYN,GER,NEU,ONK, CHI) alebo na základe jeho odporúčania praktický lekár alebo sestra.
 • Odporúčanie indikujúceho lekára platí maximálne dvanásť mesiacov, okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.
 • Podložky je možné predpísať do počtu 60 ks len v III. stupni v rámci finančného limitu pre tento stupeň.  
 • Stupeň inkontinencie musí byť stanovený podľa metodiky danej zákonom. Orientačne je možné vychádzať z nasledovného rozdelenia: 
  • I. stupeň – občasný únik moču po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne (bez úhrady),
  • II. stupeň – častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát za deň (limit 14,77 €),
  • III. stupeň – trvalý únik moču, t.j. niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, môže byť spojený s inkontinenciou stolice (limit 51,94€).

 

Tieto stránky používajú súbory cookies na zaistenie ich riadnej funkčnosti (tzv. funkčné cookies) a súbory cookies pre analytické účely (Google Analytics), ktoré nám pomôžu zistiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku a tak ju neustále zlepšovať. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú úplne anonymné a nie sú spojené so žiadnou konkrétnou osobou.

 • V prvom kroku vyberte stupeň inkontinencie pacienta.
 • Na základe zvoleného stupňa sa vám budú v druhom kroku zobrazovať produkty značky TENA, ktoré je možné pre daný stupeň predpísať. Zvoľte produkty, ktoré by ste chceli kombinovať, a to na základe ŠÚKL kódu alebo názvu pomôcky.
 • V treťom kroku zvoľte počet kusov pre jednotlivé produkty.
 • Pri zobrazení zelených polí v kroku 4 u vami vybranej kombinácie spĺňa táto kombinácia finančný limit pre daný stupeň, v prípade podložiek aj kusový limit. V tomto prípade môžete vami vybranú kombináciu pacientovi predpísať. Každý produkt je nutné predpísať na samostatný poukaz.
 • Počet kusov môžete zvyšovať dovtedy, kým sa farba tabuľky nezmení na červenú. V tomto prípade došlo k prekročeniu finanančného limitu, prípadne kusového limitu u podložiek. Vráťte sa na krok 3 a upravte počet kusov.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na reprezentanta TENA pre váš región.